Trillingsdemping - efficiënte oplossingen tegen trillingen en lawaai

Door middel van de universeel toepasbare ACE dempingsoplossingen wordt kinetische energie omgezet in warmte. Zo worden Machines onder andere sneller, stiller, duurzamer, lichter, goedkoper en dus competitiever en winstgevender.

ACE Stoßdämpfer GmbH

Trillingsdemping - efficiënte oplossingen tegen trillingen en lawaai

 

Wat is een trillingsdemper?

Trillingsdempers en trillingsisolatoren worden gebruikt om schadelijke trillingen te verminderen en geluidsemissies te minimaliseren. Trillingsdempers bestaan meestal uit natuurrubber, kunstrubber of polymeerelementen, die in de contactzone tussen de machine /
systeem en de ondergrond, volledig ondervullend of op een aantal punten een meer dempende of meer isolerende functie vervullen. Het productgamma strekt zich uit van extreem laagfrequente isolerende luchtveren, tot kant-en-klare rubber-metaal isolatoren en tot vrij configureerbare dempingsplaten. Met dit portfolio is ACE in staat om trillingsisolatie op maat en voor bijna alle toepassingen te leveren.

Machine-lagering voor elke toepassing

Trillingsdemping wordt in bijna elke industrie voor machinelagering gebruikt. Hier  een samenvatting: scheepsbouw, landbouwmachines, bouwmachines, vliegtuigbouw, machinebouw, centrifuges, blowers, vibratoren, compressoren, ventilatiesystemen, spuitgieterijen, schakelkasten, militaire en off-road voertuigen, installaties, productie- en bewerkingscentra, assemblagestations, kleine persen, energieopwekking, diesel- en scheepvaarttoepassingen, medische technologie, elektronische systemen, lucht- en ruimtevaart, transportindustrie, funderingen voor Installaties en machines, pompstations en generatoren, testbanken, meettafels en hun funderingen, breekinstallaties, trapondersteuning, pijpleidingenbouw.

Een goed ontworpen trillingsisolatie leidt tot:

  • betere arbeidsomstandigheden voor mens en milieu
  • nauwere fabricagetoleranties en dus een hogere productkwaliteit
  • concurrentie- en kostenvoordelen door minder uitval en afval in de productie
  • verhoogde productiesnelheid door verhoogde maximale machinedynamiek
  • hogere levensduur van gereedschappen en machines door lagere belasting
  • meer accurate en snellere meetresultaten 

Selectie van geschikte trillingsdemping

Voor de keuze van de geschikte trillingsisolatie moet meestal met enkele punten rekening worden gehouden. Het speelt bijvoorbeeld een rol of de machine of installatie stationair of mobiel (dynamisch) wordt gebruikt, wat de te isoleren excitatiefrequentie (fe) en/of de snelheid van de machine (1/s) is en het gewicht van het systeem. Dan moet nog bepaald worden of de montage van de machine op enkele punten moet plaats vinden bijv. via rubber-metaal-isolatoren of moet worden uitgevoerd over het gehele oppervlak door middel van op maat gesneden isolatieplaten (SLAB).

Voor een eenvoudige berekening en selectie van de trillingsdemping biedt ACE gratis en vrij beschikbare berekenings- en configuratietools aan. Productspecialisten helpen u ook graag bij de selectie per telefoon of op locatie.

Online berekening van trillingsdempers

Online berekening van trillingsdempers

FOTO: ACE-TRILLINGSDEMPERBEREKENINGSINPUT

Gebruik nu de rekentool

Online isolatiematten configurator

Als de keuze van de geschikte dempingsmat is bepaald via de excitatiefrequentie, de oppervlaktedruk en de gewenste mate van isolatie, bijvoorbeeld via de grafieken in de catalogus, kan de vorm van de isolator vrij geconfigureerd worden. ACE heeft hiervoor een voor zichzelf sprekende configurator ontwikkeld.

Online isolatiematten configurator

 FOTO: ACE-ISOLATIEMAT-CONFIGURATOR

Gebruik nu de rekentool

Referenties voor machinevoeten, trillingsdempers, hydromounts en luchtveren

ACE heeft referenties uit een breed scala van industrieën.

Vind een selectie van klantprojecten voor luchtveren, machinevoeten, cupmounts, hydromounts of SLAB in de vibratietechniek via de volgende link: https://www.ace-ace.de/nl/toepassingen/vibratietechniek.html

Meten van trillingen eenvoudig gemaakt

Idealiter heeft de gebruiker al informatie over de storende frequentie of de snelheid van de machine. Als dit niet het geval is, zijn er verschillende manieren om de storende frequentie te bepalen, die in de meeste gevallen gelijk is aan de laagste dominante frequentie. Een trillingsmeting kan heel eenvoudig en gratis, middels een app op de iPhone, door de gebruiker zelf gedaan worden.  De app "VibroChecker" meet frequenties tot 50 Hz eenvoudig en betrouwbaar en lokaliseert automatisch de laagste dominante frequentie door middel van FFT-transformatie. Hoe simpel het is om trillingen zelf te meten laat de volgende video zien.

Download VibroChecker

VibroChecker PRO App

Bild: ACE Vibrochecker

Onze specialisten op het gebied van vibratietechnologie helpen u ook graag op locatie met een trillingsanalyse door middel van professionele meetapparatuur. Wij geven graag deskundig en oplossingsgericht advies per telefoon, e-mail en op locatie.

VibroChecker nu installeren

Doeltreffendheid en trillingsafstemming in theorie

Om de effectiviteit van de isolatie-elementen bij harmonische trillingen te beoordelen, wordt de excitatiefrequentie fe (machinebewegingssnelheid in 1/s) van de isolator in verhouding tot de natuurlijke frequentie f0 gerelateerd. In zijn algemeenheid kan worden aangenomen dat de effectiviteit van een isolatie met afnemende natuurlijke frequentie van het systeem toeneemt. Als de verhouding ɳ van de storende frequentie ten opzichte van de natuurlijke frequentie van het systeem groter is dan √2, kan men van een isolerend effect. spreken. Het rendement (isolatie) neemt toe naarmate de verhouding hoger wordt (ɳ = fe / f0). Als de verhoudingswaarde onder de grens van √2 komt, kan er sprake zijn van een versterking van de trillingen. Dit geldt met name in het resonantiebereik wanneer de  storende frequentie gelijk is aan de natuurlijke frequentie van de isolator (ɳ = fe / f0 = 1). Een extra en niet onbelangrijke rol in de trillingsisolatie wordt gespeeld door de demping (D). Wanneer de machines op bedrijfssnelheid worden gebracht of worden stil gezet zal de frequentie van de machine de eigen frequentie van de isolatoren kruisen. Om hierbij de asmplitudes c.q. grenswaarden niet te overschrijden, moet er voor voldoende demping gezorgd worden.

Snelle selectie van de effectiviteit van verschillende isolatieproducten

Verschillende producten kunnen worden gebruikt om machines en installaties te isoleren. Deze verschillen in materiaal, vorm en werkingswijze. De doeltreffendheid van de verschillende isolatieproducten laat een eerste ruwe schatting toe. In tegenstelling tot gelijkmatige trillingen, verschillen schokken, die worden veroorzaakt door productieprocessen, in tijdsverloop en intensiteit. Onze applicatie-ingenieurs helpen u graag bij het selecteren van de juiste schokdempers. Geschikte selectieprogramma's zijn beschikbaar op de homepage.

Schnellauswahl zur Wirksamkeit unterschiedlicher Dämmungsprodukte  

Foto: ACE Toepassingsgebieden Trillingsdempers

Complexere vormen van trillingen

Voor complexere vibratie-situaties is een voorafgaande trillingsanalyse aan te raden. Het gemeten tijdsignaal wordt omgezet in het frequentiespectrum. De keuze van het isolatiemateriaal wordt vervolgens gemaakt op basis van de laagste excitatiefrequentie die moet worden geïsoleerd.

Komplexere Schwingungszustände

FOTO: ACE TRANSFER FUNCTIE DEMPINGSRATIO FREQUENTIEVERHOUDING

Komplexere Schwingungszustände

FOTO: ACE-OVERZICHT ISOLATIEBEREIK EIGEN FREQUENTIE STORENDE FREQUENTIE

Komplexere Schwingungszustände

Foto: ACE FFT FAST FOURIER TRANSFORMATION

×

ACE Stoßdämpfer GmbH | Inloggen

Geregistreerde online klanten, gelieve hier in te loggen.
Voor alle nieuwe klanten wordt bij de bestelling een account aangemaakt.
Als u al klant bent, neem dan contact op met ebiz@ace-int.eu.