Gegevensbescherming

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en voor uw interesse in ons bedrijf. In deze gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij tijdens uw bezoek aan onze website verwerken en welke rechten u heeft. Voor de gebruikte begrippen verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, uw adres en communicatiegegevens of uw e-mailadres.

Verwerking betekent elk proces dat al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks van processen wordt uitgevoerd in verband met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van ter beschikking stellen, matchen of linken, afschermen, wissen of vernietigen.

Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.

verantwoordelijke of “verantwoordelijke voor de verwerking” is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Gebruikers omvat alle categorieën van personen die betrokken zijn bij gegevensverwerking. Dit zijn onder meer onze zakelijke partners en andere bezoekers van onze website.

 

1.  Naam en adres van de verantwoordelijke

ACE Stoßdämpfer GmbH

Albert-Einstein-Str. 15

DE-40764 Langenfeld

Telefoon: +49 (0)2173 - 9226-10

Telefax: +49 (0)2173 - 9226-19

E-mail info@ace-int.eu

 

2.  Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres datenschutz@ace-int.eu of per postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming".

 

3.  Opslag duur

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek om verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

 

4.  Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter a) AVG. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 49, lid 1, onder a), van de AVG. Als u hebt ingestemd met het opslaan van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatvingerafdrukken), is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 25 (1) TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van artikel 6, lid 1, onder c) AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) AVG. In de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring zullen wij u in elk individueel geval informeren over de relevante rechtsgrondslagen.

 

5.  Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan deze derde landen en daar worden verwerkt. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten. Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u al heeft gegeven op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die plaatsvond tot aan de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

 

6.  Het hosten van onze website

Wij hosten onze website bij Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (hierna Hetzner). Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Hetzner: https://www.hetzner.com/de/rechts/datenschutz .

Hetzner wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven.

Met Hetzner Online GmbH hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst gesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de dienstverlener de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

7.  Netwerk voor inhoudslevering (CDN)

7.1.      Amazon CloudFront CDN

We gebruiken het content delivery netwerk Amazon CloudFront CDN. De aanbieder is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg (hierna "Amazon").

Amazon CloudFront CDN is een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk. Technisch gezien verloopt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website via het content delivery netwerk. Dit stelt ons in staat om de wereldwijde toegankelijkheid en prestaties van onze website te verbeteren. Het gebruik van Amazon CloudFront CDN is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk te maken (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://aws.amazon.com/de/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ .

Zie voor meer informatie over Amazon CloudFront CDN:
https://d1.awsstatic.com/legal/privacypolicy/AWS_Privacy_Notice__German_Translation.pdf .

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7.2.      Wolkenvlam

We gebruiken de dienst "Cloudflare". De aanbieder is Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS (hierna "Cloudflare").

Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk met DNS. De informatieoverdracht tussen uw browser en onze website verloopt technisch via het Cloudflare-netwerk. Hierdoor kan Cloudflare het verkeer tussen uw browser en onze website analyseren en fungeren als een filter tussen onze servers en mogelijk kwaadaardig verkeer van internet. Cloudflare kan ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen, die alleen worden gebruikt voor het hier beschreven doel. Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk te maken (Art. 6 Para. 1 lit. f AVG). Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ .

Ga voor meer informatie over beveiliging en privacy bij Cloudflare naar:
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ .

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7.3.      Bootstrap-CDN

We integreren het Content Delivery Network (CDN) van StackPath, LLC 2021 McKinney Avenue, Suite 1100, Dallas, TX 75201, VS op onze website. Dit is een online service waarmee met name grote mediabestanden vanuit onze catalogus worden aangeleverd via een netwerk van regionaal verspreide servers die via internet zijn verbonden. Dit helpt ons om de aangeboden inhoud op de verschillende eindapparaten optimaal weer te geven en de laadsnelheid van onze website te verhogen.

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG

7.4.      Gstatisch

Wij maken gebruik van de "gstatic" service. De aanbieder is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

We gebruiken de service om statische inhoud naar een andere domeinnaam te verplaatsen om het bandbreedtegebruik te verminderen en de netwerkprestaties voor de eindgebruiker te verbeteren

7.5.      GoogleCDN

We gebruiken Google CDN om de inhoud van onze website correct weer te geven. Google CDN is een service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, die fungeert als een Content Delivery Network (CDN) op onze website.

Een CDN helpt om de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder bestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller ter beschikking te stellen met behulp van regionaal of internationaal verspreide servers. Wanneer u deze inhoud oproept, maakt u een verbinding met de servers van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, waarbij uw IP-adres en, indien van toepassing, browsergegevens zoals uw user agent worden verzonden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en functionaliteit van Google CDN te behouden.

Doel en rechtsgrondslag

Het Content Delivery Network wordt gebruikt op basis van onze legitieme belangen, dwz belang bij de veilige en efficiënte levering en optimalisatie van ons online aanbod in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f van de AVG.

opslag duur

De specifieke bewaartermijn van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door Google Ireland Limited. Meer informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring voor Google CDN: https://policies.google.com/privacy.

 

8.  Verwerking van persoonsgegevens

8.1.      Bezoek onze website

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw browser om technische redenen bepaalde gegevens naar onze webserver. Het gaat om de volgende gegevens (zogenaamde serverlogbestanden):

Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

De tijdelijke opslag van het IP-adres van de gebruiker door onze webserver is technisch noodzakelijk om de website te kunnen weergeven. Hiervoor moet uw IP-adres voor de duur van de sessie worden opgeslagen.

De bovenstaande gegevens worden opgeslagen in de logbestanden om de functionaliteit van onze website te waarborgen. Deze gegevens worden ook door ons gebruikt om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen (bijv. om aanvallen te detecteren). Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van deze gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Ons legitieme belang is de technisch foutloze weergave en optimalisatie van onze website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd

Bovenstaande gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Voor de in de logbestanden opgeslagen gegevens is dit na 365 dagen het geval. Verdere opslag is mogelijk als deze gegevens nodig zijn (bijvoorbeeld om aanvallen, misbruik of fraude te onderzoeken). Gegevens waarvan verdere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Om technische redenen is het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag ervan in logbestanden absoluut noodzakelijk voor de werking van onze website. U heeft dus geen bezwaarmogelijkheid.

8.2.      Contact Formulier

Op onze website staat een contactformulier waarmee u een bezoek of terugbelverzoek kunt indienen. U kunt ook de nieuwe ACE-catalogus bestellen.

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij bedrijfs-, naam-, functie-, adresgegevens, communicatiegegevens inclusief e-mailadres. De met * gemarkeerde gegevens zijn verplichte velden. De andere gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt (bijv. IP-adres, datum, tijd) dienen om misbruik van het formulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verwerken wij uw persoonsgegevens om uw vraag te beantwoorden en uw aanvraag te verwerken. Wij bewaren uw gegevens voor vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. aanbieding), vindt de verwerking plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Als u contact met ons opneemt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door onze interne afdelingen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

De aan ons verstrekte gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd en uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd. Als het verzoek wordt gedaan in het kader van een contractuele relatie of voor precontractuele maatregelen, bewaren we de verzamelde gegevens gedurende een periode van tien jaar in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Stuur een herroeping naar info@ace-int.eu. In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact zijn opgeslagen, verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn.

Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw gegevens te verstrekken, maar het is niet mogelijk om uw verzoek te verwerken zonder deze informatie te verstrekken.

8.3.      Aanvragen per e-mail of telefoon

Als u contact met ons opneemt via de opgegeven e-mailadressen of telefonisch, zullen wij de gegevens verwerken die met uw verzoek zijn verzonden. Dit zijn naamgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en de berichttekst

Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw verzoek te verwerken. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Artikel 6 (1) (f) AVG).

Als u contact met ons opneemt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door onze interne afdelingen die hiervoor verantwoordelijk zijn.

De aan ons verstrekte gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd en uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd. Als het verzoek wordt gedaan in het kader van een contractuele relatie of voor precontractuele maatregelen, bewaren we de verzamelde gegevens gedurende een periode van tien jaar in overeenstemming met de wettelijke bewaarplicht.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Stuur een herroeping naar info@ace-int.eu. In dit geval worden alle persoonlijke gegevens die tijdens het contact zijn opgeslagen, verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn.

8.4.      Toepassingen

Als u geïnteresseerd bent om voor ACE Stoßdämpfer GmbH te werken, kunt u online bij ons solliciteren. Onder het menu-item "Jobs & Carrières" vindt u vacatures die we hebben geadverteerd. U kunt ook een open sollicitatie indienen.

Onder het kopje “Vacatures” hebben we vacatures geplaatst.

Als u geïnteresseerd bent om voor ons bedrijf te werken, kunt u online per e-mail bij ons solliciteren. Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van het sollicitatieproces en voor de beslissing om een arbeidsrelatie aan te gaan, in het bijzonder voor het selectieproces van geschikte kandidaten en de administratieve afhandeling van het sollicitatieproces.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het sollicitatieproces is artikel 6, lid 1, onder b) AVG i. V. m § 26 lid 1 BDSG.

De ontvanger van uw persoonsgegevens is de HR-afdeling en de verantwoordelijke voor de vacature.

In principe hebben alleen die personen die deze nodig hebben voor een goed verloop van het sollicitatieproces toegang tot uw gegevens.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het doorgeven van de gegevens of wij verplicht zijn gegevens door te geven op grond van wettelijke bepalingen en/of ambtelijke of gerechtelijke bevelen.

Een gegevensoverdracht naar een derde land of naar een internationale organisatie vindt niet plaats.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Indien uw sollicitatie niet leidt tot een arbeidsverhouding, zullen wij uw persoonsgegevens uiterlijk 4 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (bijvoorbeeld de bekendmaking van het afwijzingsbesluit) wissen, rekening houdend met de wettelijke actietermijn onder de AGG , tenzij u ons uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG voor de langdurige opslag van uw persoonlijke gegevens om u indien nodig in aanmerking te kunnen nemen voor nieuwe vacatures. In dit geval zullen we u om een afzonderlijke toestemming vragen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a) AVG.

Als uw sollicitatie succesvol is verlopen en leidt tot een arbeidsrelatie met ons, nemen wij uw sollicitatiedocumenten op in onze personeelsadministratie en voor zover nodig in de uwe op basis van het personeelsdossier van Art. In dit geval worden uw sollicitatiedocumenten pas verwijderd als uw arbeidsrelatie is beëindigd en er opnieuw drie jaar zijn verstreken sinds het einde van het jaar.

U kunt de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt op elk moment op verzoek laten vernieuwen of verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar karriere@ace-int.eu. Dit is niet van toepassing als u in een lopende sollicitatieprocedure naar een specifieke functie bij ons hebt gesolliciteerd. In dat geval slaan we de informatie die u voor deze functie verstrekt op totdat de wettelijke termijnen voor het instellen van een vordering zijn verstreken (in het bijzonder artikel 15 AGG).

8.5.      Online winkel

Als zakelijke klant kunt u in onze webshop producten uit ons assortiment bestellen. Voor het bestelproces verwerken wij naast de naam en contactgegevens van de contactpersoon bedrijfsgegevens. Bij de eerste bestelling wordt een klantaccount aangemaakt, waarmee je toekomstige bestellingen sneller kunt plaatsen, meerdere verzendadressen kunt opslaan en je bestelhistorie kunt inzien.

Wij verwerken uw gegevens voor het verwerken van bestellingen en het leveren van contractuele diensten. De wettelijke basis is artikel 6 lid 1 letter b) AVG.

Voor bestellingen gelden wettelijke bewaartermijnen om commerciële en fiscale redenen. Dit is 6 jaar conform artikel 257 lid 1 HGB en 10 jaar conform artikel 147 lid 1 AO.

Als u een gebruikersaccount heeft aangemaakt, kunt u deze op elk gewenst moment laten verwijderen. Voor de gegevens die worden verwerkt in verband met een bestelling gelden commerciële en fiscale bewaartermijnen.

dataoverdracht

Als u goederen bij ons bestelt, geven wij uw persoonsgegevens door aan het transportbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering en aan de betalingsdienstaanbieder die verantwoordelijk is voor het afhandelen van de betaling. Alleen gegevens die de betreffende dienstverlener nodig heeft om zijn taak te vervullen, worden vrijgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract.

betalingsdienstaanbieder

We integreren betalingsdiensten van externe bedrijven op onze website. De betaling wordt verwerkt met behulp van de betalingsdienstaanbieder your payment GmbH (voorheen "CrefoPayment GmbH & Co. KG"), Schloßstr. 20, 12163 Berlijn (hierna "CrefoPay"), aan wie wij uw tijdens het bestelproces verstrekte persoonlijke gegevens en informatie over uw bestelling doorgeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

De betalingsdienstaanbieder wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), AVG (contractverwerking) en in het belang van een zo soepel, gemakkelijk en veilig mogelijk betalingsproces (artikel 6, lid 1, onder f AVG). Voor zover voor bepaalde handelingen uw toestemming wordt gevraagd, is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking; Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken voor de toekomst. Op deze transacties zijn de contract- en gegevensbeschermingsbepalingen van de aanbieder GrefoPay van toepassing. Hij is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. De momenteel geldige richtlijnen voor gegevensbescherming van CrefoPay zijn te vinden op https://media.crefopay.de/files/AGBs_und_Datenschutzguidelines.pdf

 

9.  Koekjes

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw internetbrowser wanneer u de website bezoekt. Ze veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen kwaadaardige software zoals virussen of Trojaanse paarden.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt ("cookies van derden"). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies om betalingsdiensten te verwerken of video's weer te geven).

Of en welke cookies wij gebruiken wanneer u onze website bezoekt, hangt af van welke gebieden en functies van ons online aanbod u gebruikt en of u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies die technisch niet noodzakelijk zijn. Meer informatie en beslissingsmogelijkheden vindt u in de privacyinstellingen, te herkennen aan het bijbehorende symbool aan de linkerkant van het scherm.

Cookies hebben verschillende functies. We hebben technisch noodzakelijke (essentiële) cookies nodig voor de goede werking van onze website (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctionaliteit). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies voor het meten van webbezoek) (noodzakelijke cookies). opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is aangegeven. Als website-exploitant hebben wij een legitiem belang bij de opslag van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van onze diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO en § 25 Para. 1 TDDDG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

 

Gebruik van Usercentrics

Deze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna "Usercentrics").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonsgegevens doorgegeven aan Usercentrics: Uw toestemming(en) of het intrekken van uw toestemming(en) Uw IP-adres Informatie over uw browser Informatie over uw apparaat Tijdstip van uw bezoek aan de website Usercentrics slaat ook een cookie in uw browser om de gegeven toestemming of de intrekking ervan aan u te kunnen toekennen. De op deze manier verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Usercentrics-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet meer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast. Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming te verkrijgen voor het gebruik van
bepaalde technologieën. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG.

Orderverwerking

Met usercentrics hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG

 

Wij gebruiken cookies die slechts tijdelijk voor de duur van een sessie ("sessiecookies") of permanent ("permanente cookies") op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd. Alle informatie over cookies en hun bewaartermijnen staan vermeld in onze usercentrics toestemmingsbeheertool. Hier kunt u ook zelf elke afzonderlijke cookie beheren.

U kunt uw browser ook zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

 

10.  Analysetools en advertenties

10.1.      Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Met Google Analytics kunnen wij het gedrag van websitebezoekers analyseren.

We ontvangen verschillende gebruiksgegevens, zoals B. Paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de gebruiker. Er is geen toewijzing aan een gebruikers-ID.

Verder kunnen wij met Google Analytics onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken vastleggen. Bovendien gebruikt Google Analytics verschillende modelleringsbenaderingen om de geregistreerde datasets aan te vullen en maakt het gebruik van machine learning-technologieën voor data-analyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Verwerking met behulp van Google Analytics stelt ons in staat het surfgedrag van onze websitebezoekers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, kunnen we het gebruik van de afzonderlijke componenten van onze website samenstellen. Dit helpt ons om onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan te verbeteren.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google

browser plug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

10.2.      Google Tagmanager

Wij gebruiken de Google Tagmanager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool die we kunnen gebruiken om tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website te integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de via het geïntegreerde tools. De Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten. De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de snelle en gemakkelijke integratie en het beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

10.3.      Microsoft Clarity

Deze website maakt gebruik van Clarity. De aanbieder is Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (hierna "Clarity"). Dit is een hulpmiddel om gebruikersgedrag te analyseren, in het bijzonder om bezoeken (alleen met een geanonimiseerd IP-adres) aan deze website te registreren.

Clarity registreert met name muisbewegingen, muisklikken en toetsenbordinteracties en maakt een grafische weergave van welk deel van de website gebruikers het vaakst scrollen (heatmaps). Clarity kan ook sessies opnemen, zodat we het gebruik van de site in de vorm van video's kunnen bekijken. We krijgen ook informatie over algemeen gebruikersgedrag binnen onze website.

We gebruiken cookies om Clarity te gebruiken. De bovenstaande dienst wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG en artikel 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Clarity gebruikt technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of het gebruik van apparaatvingerafdrukken). Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) in de VS.

Microsoft gebruikt zogenaamde modelcontractbepalingen (Artikel 46 (2) en (3) AVG) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers in derde landen. Modelcontractbepalingen zijn sjablonen die door de Europese Commissie worden verstrekt en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming als ze worden overgedragen naar derde landen en daar worden opgeslagen. Door middel van deze clausules verbindt Microsoft zich ertoe de Europese gegevensbeschermingsnormen na te leven bij het verwerken van uw relevante gegevens, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze clausules zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U vindt het besluit en de bijbehorende modelcontractbepalingen hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de   

Meer details over het privacybeleid van Clarity vindt u hier:
https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq .

Orderverwerking

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG

De toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken. Microsoft gebruikt het systeem dat is ontwikkeld door de Digital Advertising Alliance om de mogelijkheid te bieden om u af te melden voor het gebruik van Clarity. U kunt zich afmelden voor Clarity-telemetrie door "Microsoft" te selecteren op de volgende website: https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN . Als u de "Protect My Choices"-app voor uw browser installeert, kunt u ervoor zorgen dat uw opt-outvoorkeur wordt opgeslagen.

10.4.      Google Ads

We gebruiken Google Ads. Dit is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (trefwoordtargeting). Bovendien kunnen er gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) die beschikbaar zijn bij Google (doelgroeptargeting). Als website-exploitant kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige klikken.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

10.5.      Doubleclick

We gebruiken Google DoubleClick-functies op onze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick").

DoubleClick wordt gebruikt om u op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het Google-advertentienetwerk. Met behulp van DoubleClick kunnen de advertenties worden afgestemd op de interesses van de betreffende kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in zoekresultaten van Google of in advertentiebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick.

Om gebruikers op interesses gebaseerde advertenties te kunnen tonen, moet DoubleClick de betreffende
kijker herkennen en de door hen bezochte websites, klikken en andere informatie over het gebruikersgedrag aan hen kunnen toewijzen. DoubleClick gebruikt hiervoor cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. Device Fingerprinting). De verzamelde informatie wordt gecombineerd tot een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde advertenties aan de betrokken gebruiker te tonen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG en artikel 25, lid 1 TDDDG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.Voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de door Google weergegeven advertenties, zie de volgende links: https://policies.google.com/technologies/ads en https://adssettings.google.com /geauthenticeerd

10.6.      LinkedIn Insight-Tag

Deze website maakt gebruik van de Insight Tag van LinkedIn. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen wij informatie over de bezoekers van onze website. Als een websitebezoeker bij LinkedIn is geregistreerd, kunnen we onder andere de professionele kerngegevens (bijv. carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en functietitel) van onze websitebezoekers analyseren en zo onze site beter afstemmen op de respectievelijke doelgroepen. Ook kunnen we LinkedIn Insight Tags gebruiken om te meten of bezoekers van onze website een aankoop doen of een andere actie ondernemen (conversiemeting). De conversiemeting kan ook apparaatoverschrijdend plaatsvinden (bijv. van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargeting-functie, met behulp waarvan we bezoekers van onze website gerichte advertenties kunnen tonen buiten de website om, waarbij volgens LinkedIn de geadresseerde niet wordt geïdentificeerd. LinkedIn verzamelt zelf ook zogenaamde logbestanden (URL, verwijzende URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (als ze worden gebruikt om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificatoren van LinkedIn-leden worden na zeven dagen van LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd. De door LinkedIn verzamelde gegevens kunnen door ons als website-exploitant niet aan bepaalde personen worden toegewezen. LinkedIn slaat de van websitebezoekers verzamelde persoonsgegevens op zijn servers in de VS op en gebruikt deze voor eigen advertentiedoeleinden. Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

legale basis

De bovenstaande dienst wordt uitsluitend gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG en artikel 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

Maak bezwaar tegen de analyse van het gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn onder de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Bovendien kunnen LinkedIn-leden het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden beheren in hun accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn de op onze website verzamelde gegevens koppelt aan uw LinkedIn-account, moet u zich voor uw bezoek aan onze website afmelden bij uw LinkedIn-account.

Orderverwerking.

Met bovengenoemde aanbieder hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

11.  Sociale media

11.1.      LinkedIn

Deze website maakt gebruik van elementen van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Elke keer dat een pagina op deze website wordt geopend die LinkedIn-elementen bevat, wordt een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de knop "Aanbevelen" van LinkedIn klikt en bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website toewijzen aan u en uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat we als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door LinkedIn worden gebruikt. Voor zover toestemming is verkregen, wordt de bovengenoemde dienst gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG en artikel 25 TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

12.  Plug-ins en hulpmiddelen

12.1.      YouTube in privacymodus

Deze website bevat video's van YouTube. De website-exploitant is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube houdt deze modus in dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs de overdracht van gegevens aan YouTube-partners uit. Zo maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt. Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. Device Fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingsoperaties worden geactiveerd waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 lid 1 letter f AVG Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG en artikel 25 lid 1 TDDDG, voor zover de toestemming omvat de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=de

12.2.      Google Fonts (lokaal)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de Google-servers . Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

12.3.      hCaptcha

We gebruiken hCaptcha (hierna "hCaptcha") op deze website. De aanbieder is Intuition Machines Inc. 2211 Selig Dr, Los Angeles, CA 90026, Verenigde Staten (hierna "IMI"). hCaptcha is bedoeld om te controleren of gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert hCaptcha het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker een website betreedt met geactiveerde hCaptcha. Voor de analyse evalueert hCaptcha verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar IMI. Als hCaptcha in "onzichtbare modus" wordt gebruikt, lopen de analyses volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt. De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensverwerking is gebaseerd op standaardcontractbepalingen in het Addendum voor gegevensverwerking bij de algemene voorwaarden van IMI of de gegevensverwerkingsovereenkomsten. Voor meer informatie over hCaptcha, zie het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden via de volgende links: https://www.hcaptcha.com/privacy en https://hcaptcha.com/terms

12.4.      Userlike

We gebruiken Userlike (hierna "Userlike") om vragen van gebruikers te verwerken via onze ondersteuningskanalen of via live chatsystemen. De aanbieder is Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid), Probsteigasse 44 – 46, 50670 Keulen. Berichten die u naar ons stuurt kunnen worden opgeslagen in het Userlike ticketsysteem of beantwoord in live chat door onze medewerkers. Als u met ons communiceert via Userlike, slaan wij en Userlike onder andere uw naam en uw e-mailadres, indien u deze heeft opgegeven, en uw chatgeschiedenis op. Deze gegevens worden samengevat in een profiel.

De aan ons gerichte berichten blijven bij ons totdat u ons vraagt ze te verwijderen of het doel voor gegevensopslag niet meer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast. Userlike wordt gebruikt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. Wij hebben een legitiem belang bij het zo snel, betrouwbaar en efficiënt mogelijk verwerken van uw vragen. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a DSGVO en § 25, lid B. Device fingerprinting) in de zin van de TDDDG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Meer informatie is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Userlike: https://www.userlike.com/de/data-privacy en https://www.userlike.com/de/blog/live-chat-software-datenschutz-dsgvo .

Orderverwerking

Wij hebben met userlike een orderverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract vereist door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen worden verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

12.5.      Trusted Shops

Voor onze online shop gebruiken we het Trusted Shops-beoordelingsplatform van de aanbieder Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Keulen. Meer informatie over de gegevensverwerking door Trusted Shops vindt u op https://www.trustedshops.de/impressum-datenschutz/#datenschutz   

 

13.  Gegevensbeveiliging en hosting

Wij nemen technische, contractuele en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de gegevensverwerking te waarborgen volgens de stand van de techniek. Op deze manier zorgen we ervoor dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden nageleefd en dat de gegevens die we verwerken worden beschermd tegen vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde toegang. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten ook de versleutelde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze servers. Houd er rekening mee dat SSL-codering alleen wordt geactiveerd voor verzendingen via internet als het sleutelsymbool in uw browservenster verschijnt en het adres begint met https://. SSL (Secure Socket Layer) maakt gebruik van coderingstechnologie om gegevensoverdracht te beschermen tegen illegale gegevenstoegang door derden. Als deze optie er niet is, kunt u er ook voor kiezen om bepaalde gegevens niet via internet te versturen.

 

14.  Jou rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, bent u de betrokkene i. s.d. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hebben de volgende rechten jegens ons:

Recht op informatie (Artikel 15 AVG): U heeft het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die over u worden verwerkt. Dit recht omvat ook een kopie van de betreffende gegevens.

Recht op rectificatie (Artikel 16 AVG). U hebt het recht om de onmiddellijke correctie van uw persoonsgegevens te eisen als deze onjuist zijn. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om te vragen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden aangevuld als deze onvolledig zijn.

Recht op verwijdering (art. 17 AVG). U hebt het recht om te eisen dat de op u betrekking hebbende persoonsgegevens onmiddellijk worden verwijderd als een van de daar genoemde redenen van toepassing is.

Recht op beperking van de verwerking (Artikel 18 AVG). U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt als een van de daar genoemde redenen van toepassing is.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 AVG). U hebt het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en u hebt het recht om deze gegevens onder bepaalde omstandigheden ongehinderd door te geven aan een andere verantwoordelijke.

bezwaar (art. 21 AVG). U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, voor zover de gegevensverwerking gebaseerd is op een belangenafweging in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende redenen zijn voor de verwerking die bescherming verdienen, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Intrekking van de toestemming (art. 7 lid 3 AVG). Overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

beroep (Artikel 77 AVG). U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG). Een overzicht van de Duitse toezichthoudende autoriteiten vindt u op https://www.datenschutzkonferenz-online.de/datenschutzaufsichtsbehoerden.html

De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor onze locatie is: de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, tel. 0211/38424-0, www.ldi.nrw.de , e-mail: poststelle@ldi.nrw.de

 

15.  Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen om deze aan te passen aan gewijzigde juridische situaties of wijzigingen in de service en gegevensverwerking. Dit geldt echter alleen voor verklaringen over gegevensverwerking. Indien toestemming van de gebruiker vereist is of delen van de gegevensbeschermingsverklaring bepalingen bevatten van de contractuele relatie met de gebruiker, zullen de wijzigingen alleen worden aangebracht met toestemming van de gebruiker.

Informeer u regelmatig over de inhoud van de gegevensbeschermingsverklaring.

Status van de gegevensbeschermingsverklaring: 20 januari 2023

×

ACE Stoßdämpfer GmbH | Inloggen

Geregistreerde online klanten, gelieve hier in te loggen.
Voor alle nieuwe klanten wordt bij de bestelling een account aangemaakt.
Als u al klant bent, neem dan contact op met ebiz@ace-int.eu.